May 4, 2017

Orang-orang yang muflis

Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda ;

"Tahukah kamu siapakah orang-orang yang muflis itu?"

Para sahabat r.hum berkata;

"Pada kami orang yang muflis itu ialah orang-orang yang tidak ada wang ringgit dan keperluan-keperluan dunianya."

Baginda menjawab;

"Pada umatku orang-orang yang muflis ialah orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan sembahyang, puasa, zakat dan amalan-amalan makbul yang lain, tetapi dia melakukan perbuatan yang keji terhadap orang lain, memfitnah orang lain, memakan harta orang, menumpahkan darah tanpa hak, memukul orang lain, maka semua keburukan ini akan dibalasi dengan diambil daripada amal kebaikannya dengan kadar kejahatannya. Diambil lagi lagi kebaikannya(dan diberikan pada orang yang dizalimi). Dan sekiranya amal kebaikannya habis, sedangkan banyak lagi keburukan yang belum dibalasinya, maka akan diambil dari keburukan orang yang dizalimi, lalu dipikulkan ke atasnya, kemudian dengannya dia akan dicampakkan ke api neraka."

- HR Muslim

No comments:

Post a Comment